Európa a polgárokért

A Élhető vidék-fejlődő Európa- mind testvérek vagyunk” projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében 2. ág, 2.1 „Testvérváros-program” intézkedés

 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozónkat 205 állampolgár részvételével, akik közül 145 fő Balassagyarmat, Zagyvaszántó, Nógrádmarcal, Érsekvadkert, Patvarc és Önkormányzatok Mátrai Szövetsége (HU), 10 fő Commune Rucar (RO), 20 fő Comune di Casavatore és CITTA DI SAN NICOLA LA STRADA (IT),10 fő Vlachova Lhota (CZ), 10 fő Grad Vrlika (HR) és 10 fő MARKTGEMEINDE  HEIMENKIRCH (GE) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Slovenské Ďarmoty (SK) volt, 11/08/2016 és 15/08/2016 között

Részletes leírás:

11/08/2016-én a téma a vendégek érkezése, megismerkedés, közös testületi ülés, évfordulós testvértelepülési megállapodások előkészítése volt. Vitafórumot tartottunk az EU mindennapjairól: EU elnökség, Integráció, Parlamenti választások, (fiatalok) munkanélküliségi helyzete és a migráció témakörökben. Vitafórum indult tehát az EU mindennapjait érintő kérdésekről, melyeket különböző nézőpontból értékeltünk. Még ezen a napon sor került helyi vállalkozók, termelők helyi termékbemutatójára.

12/08/2016-én a téma: Tribute to Freedom – Pocta slobode-Tisztelgés a szabadságnak. Szakmai nap és kirándulás az EU Elnökség központjába, a vasfüggöny lebontásának emlékhelyeire. Kirándulást tettünk Pozsonyba és történelmi emlékhelyekre, ahol alkalmunk nyílt hazai döntéshozókkal is megvitatni polgári találkozónk és a szlovák EU elnökség (KKV-k, munkanélküliség kezelése, klímaváltozás) vezértémáit. Az előző napi vita folytatásaként közvetlen válaszokat kaptunk olyan kérdésekre, mint milyen előnyökkel jár számunkra az uniós polgárság, és milyen Európát várhatunk 2020-ban, mi a jelentősége az Európai döntéshozataloknak, EU Parlamenti választásoknak.

13/08/2016-án a téma: Értsük meg egymást, értsük meg Európát! – Nemzetközi Falunap az Együttműködő Európa – Kultúrák közötti párbeszéd jegyében. A nap célja a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése a félelmeink közös feltárása, egymás kulturális és művészeti értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok közötti „határok lebontása”, az ismeret hiányból adódó ellenérzések (szkepticizmus) feloldása volt. A szolidaritás hiánya, az idegentől, ismeretlentől való félelem ellenérzéseket kelt polgáraink körében. Közös értékeinkre alapozva, a nemzeti szintet meghaladva konstruktív megoldásokat javasoltunk az Európai jövő építésére.

14/08/2016-én a nap témája: Lehetek az Európai Parlament Képviselője? Építsünk Európát: Ifjúsági konferencia a Nemzetközi Ifjúsági Nap, az EU Elnökség és a 2019-es választások jegyében. A Nemzetközi Ifjúsági Naphoz kapcsolódva az EU-val szembeni ellenérzések, az euroszkepticizmus okainak feltárása az ifjúság körében, vívmányaink számbavételével. Innovatív módon ismertettük meg a fiatalokat az EU működés kérdéskörével, a részvételi demokráciával, oly módon, hogy az őket foglalkoztató kérdések is feldolgozásra kerültek.

15/08/2016-én a téma: Összefogással a mi Uniónkért 2020 – vitafórum zárása, programértékelés volt. A delegáció képviselői értékelték (a programunk alapján) az EU tagság előnyeit, a Parlamenti választások érdektelenségét. Településeinket érintő gazdasági nehézségekre adott közös válaszok tekintettünk át. Téma volt az Európai Uniós tagság véleményezése a csatlakozók és a „befogadók” szemszögéből.  A program zárásaként a delegációvezetők értékelték az 5 napos program eredményeit, ajánlásokat tettünk a következő évi programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó témáira.