Pályázat a Hunyadi út felújítására

Megkezdődtek az útfelújítási munkálatok

A 23,63 millió forint európai uniós támogatás segítségével megkezdődtek az útfelújítási munkák Érsekvadkerten, a Hunyadi úton

 

Érsekvadkert község ÉK-i település részének egyik legjelentősebb településszerkezeti eleme a Hunyadi út, mely 3 kapcsolódó lakóutcát (Madách, József A., Toldi) tár fel északi oldalról. Ez az út forgalombiztonsági szempontból is jelentős, hiszen ez adhatja az elterelési útvonalat egy, a 22 sz. út településről kivezető,adott szakaszán útlezárással járó közlekedési baleset esetén. Kizárólag ezen az úton közelíthető meg a település temetője.

Mindezeket is figyelembe véve, kiemelkedő jelentőségű, hogy sok év várakozás után végre, 2014. 09. 30-án megkezdődhetett a mára már rendkívül rossz állapotban lévő Hunyadi út felújítása.

A település belterületén átvezető 22-es sz. állami úthoz a 8+393,00 km szelvényben csatlakozó, helyi közúti forgalmat bonyolító lakóutcában, a Hunyadi úton a most megkezdett kivitelezés során az útfelület kátyúzása, a szükséges valamennyi aknafedőlap szintbehelyezése, az aszfaltszél levágása után kerülhet sor az aszfalt burkolat terítésére. Az összesen 966 m hosszú utca esetében az AC 11 kötő jelű,legalább 2,5 cm vastagságú kiegyenlítő aszfaltszőnyeg elkészítését követően 741 m hosszon, 5 m széles útfelületen 3,5 cm vastagságban, továbbá 123 méteren, 4,5 m széles, és 102 m-en, 3 m széles és 3.5 cm vastag AC 11 kopó jelű terített, hengerelt aszfaltburkolat kerül elkészítésre.

A felújított útburkolat védelme érdekében mindkét oldalra 1 m széles, 10-10 cm vastag M 22 nemesített padka kerül kialakításra tervezték. A szegélymentes burkolat, a padkák kialakítása mind a kapcsolódó utaknál, mind a kapubejárókhoz való lehajtásoknál akadálymentes közlekedést biztosít majd.

A 95%-os ERFA támogatással, az ÉMOP-3.1.3-11-2012-218 számú pályázati projekt keretében megvalósítás alatt álló útfelújításhoz kapcsolódóan az önkormányzat – a GAMESZ közreműködésével és közhasznú munkával – biztosítja az út melletti folyóka felújítását, az árkok, átereszek tisztítását. A kapcsolódó zöldterületek önkéntes gondozását az itt lakók lakosság rendszeresen elvégzi. Így biztosítható, hogy támogatási források igénybevétele nélkül is a felújított út melletti árkok, az árok menti füves területek tartósan gondozottak, karbantartottak legyenek.

Az utca a helyi adottságoknak megfelelően közművesített, víz- és gázvezetékkel, szennyvízcsatornával, valamint távközlési és elektromos légvezetékkel ellátott, így remélhetőleg az elkészült új útburkolatot közműátvezetések egyéb út alatti meghibásodások miatt nem kell az elkövetkezendő évtizedekben megbontani.

2014.10.02.

 

Sikeres pályázatával 23 632 194 forint támogatást nyert Érsekvadkert Község Önkormányzata a Hunyadi út felújítására.

Érsekvadkert önkormányzata – a település jó gazdájaként – kiemelt figyelmet fordít a község fejlesztésére, a helyi lakosság életkörülményeinek, infrastrukturális és környezeti feltételeinek javítására.

Az önkormányzat saját bevételeinek szűkössége miatt lehetőségeinek határát rendszeresen pályázatok készítésével, támogatási források bevonásával bővíti ki. Az elmúlt években több sikeres pályázat, jó néhány támogatott fejlesztés valósult meg a településen, az útfejlesztés sajnos váratott magára, 2014-ben azonban,végre sor kerülhet a Hunyadi út felújítására is.

Régóta nyomasztó közlekedési viszonyok voltak a Hunyadi úton. Az úttest felsőburkolata szétmállott, kitöredezett, a jelentős kátyúk és egyéb úthibák miatt az autók csak lépésben tudtak közlekedni és a gyalogos közlekedés is balesetveszélyes volt.

Az önkormányzat már 2007, 2008 és 2009 évben is pályázatot nyújtott be a felújításra, de sajnos nem sikerült a támogatást elnyerni. A település vezetése nem adta fel célját, s 2012-ben új pályázatot nyújtott be.

A Deákvár ’92 Szolgáltató Kkt.. tervei alapján a pályázatot a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Np. Kft. munkatársai készítették el. A benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság szakmailag jónak minősítette, de forráshiány miatt nem támogatta. Az Irányító Hatóság – a jó pontszámok alapján – a projektet tartaléklistára helyezte. Az időközben több okból másutt felszabadult pályázati támogatási források birtokában a Döntéshozó szervezet – ismételt szakmai és tartalmi ellenőrzést követően – 2014. 06. 16-án támogató döntést hozott, s a 24 876 020 forintos költségigényű Érsekvadkerti útfejlesztéshez az Európai Unió és a Magyar Állam által biztosított 95 %-os mértékű, 23 632 194 forint összegű, vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.

„A Hunyadi út felújítása Érsekvadkerten” című, ÉMOP-3.1.3-11-2012-218 számú projekt Támogatási Szerződésének aláírására 2014. 08. 28-án, Miskolcon került sor. Ezzel megnyílt a lehetőség a projekt megvalósításába közreműködők kiválasztására.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Hunyadi út felújítási munkáit – a megyében is jó referenciákkal rendelkező – OTYS ÚTTECHNIKA Kft. végezheti el. A kivitelezési szerződés aláírása 2014. szeptember 19. napján került sor. Az útfelújítási munkák befejezési határideje 2014. november 30-a, de a kivitelező képviselője a 2014. 09. 22.- munkaterület átadáson, jól szervezett, rövid átfutási idejű munkavégzést ígért, s korábbi befejezést jelzett előre így hamarosan megkezdődhet a kivitelezés.

Ezúton is kérjük a lakosság türelmét és megértését a kivitelezési munkálatok területén esetenként elkerülhetetlen kisebb, átmeneti útlezárások, a burkolatbontási és építési munkákokozta esetleges kellemetlenségek miatt.

Bízunk abban, hogy október végére már zavartalan és biztonságos lesz a közlekedés Érsekvadkerten, a Hunyadi úton.

2014. 09. 23.